Menu publikacji

Badanie alkomatem w zakładzie pracy

Badanie alkomatem w zakładzie pracy

Wielu pracodawców zastanawia się, czy w ich firmach nie powinno się częściej sprawdzać stanu trzeźwości pracowników.

Temat jest jednak drażliwy. Z jednej strony pracodawca musi dbać o bezpieczeństwo na terenie firmy, jak i bezpieczeństwo pracowników, z drugiej strony musi szanować godność osobistą zatrudnionych. Jeśli jednak dopuści do pracy pijanego pracownika, a ten doprowadzi np. do wypadku, to na pracodawcy także ciążyć będzie odpowiedzialność za to zdarzenie. Dlatego, mimo wątpliwości, coraz więcej firm, między innymi przewozowych, wprowadza obligatoryjne sprawdzanie stanu trzeźwości pracowników przed ich wyjazdem z bazy.

 

Dmuchnij w alkomat

Badanie pracownika alkomatem na okoliczność alkoholu w wydychanym powietrzu można stosować tylko za zgodą samego pracownika (albo na jego żądanie), gdy ten chce udowodnić swoją trzeźwość. Gdy pracodawca poweźmie podejrzenie, że pracownik jest nietrzeźwy, może zażądać badania alkomatem. Jeśli pracownik się nie zgodzi, do czego ma prawo, będzie świadczyć to tym, że zgadza się z postawionym mu zarzutem nietrzeźwości w miejscu pracy. Można mu wtedy w dowolnej formie wydać polecenie zaprzestania wykonywania obowiązków służbowych.

Takie zachowanie pracownika stanowić będzie złamanie regulaminu pracy i podstawę do ukarania go lub nawet zwolnienia dyscyplinarnego. Jeśli pracownik podda się badaniu alkomatem, ale nie zgodzi się z wynikiem badania (gdy to wykazuje nietrzeźwość) może zażądać ponownego badania i oddać krew do analizy. Badanie takie odbywa się na koszt pracodawcy, ale kosztami można obciążyć pracownika, gdy okaże się, że faktycznie pojawił się w pracy podpity.

Jak przeprowadzić badanie alkomatem

Pracodawca powinien zadbać o to, by alkomat posiadał niezbędne certyfikaty i atesty, by ułatwić postępowanie w razie spotkania się z nietrzeźwym pracownikiem w sądzie pracy. Najlepiej jednak, by skorzystał – do czego ma prawo - z pomocy straży miejskiej lub policji, które dysponują odpowiednim sprzętem. Możliwa jest również sytuacja, że to pracodawca (lub kierownik albo przełożony „podejrzanego” pracownika) przywiezie go na komisariat, by zbadać trzeźwość.

Co ważne dla pracodawców, brak zgody pracownika na badanie trzeźwości nie oznacza, że nie może on jej udowodnić innymi metodami na potrzeby postępowania sądowego. Liczą się tu na przykład zeznania świadków i bezpośrednich przełożonych, zapisy z kamer wideomonitoringu czy relacje klientów, jeśli pracownik miał z nimi do czynienia.

Wyjątek od normy

Od zasady dobrowolności badań trzeźwości istnieje tylko jeden wyjątek. Gdy w pracy dojdzie do wypadku z udziałem zatrudnionego, ten musi zbadać się na okoliczność alkoholu w organizmie, przy czym nie jest istotne, czy badane będzie wydychane powietrze, mocz czy krew. Co prawda osoby biorącej udziałów w wypadku nie można zmusić do badania, ale odmowa zbadania trzeźwości skutkuje utratą ubezpieczenia wypadkowego – i to bez względu na to, czy pracownik faktycznie był pijany, czy nie.

Pracodawca nie powinien organizować stałych i cyklicznych kontroli trzeźwości pracowników. Nie dość, że takie zachowanie skutecznie zepsuje atmosferę w firmie, to jeszcze może on narazić się na zarzut niezgodnych z prawem działań i naruszenia godności osobistej pracowników. Kodeks Pracy jasno mówi w artykule 11., że pracodawca jest obowiązany szanować godność, jak i inne dobra osobiste pracownika.

Źródło: www.regiopraca.pl / Katarzyna Piojda

Opublikowany przez Si3ni3k

Powiązane Artykuły

To musisz wiedzieć o badaniu alkomatem
Nawet w przypadku trzeźwego kierowcy alkotest może wskazać, że jest on pod wpływem alkoholu. Co warto wiedzieć na temat kontroli alkomatem? Policja korzysta z około 8000 urządzeń do badania trzeźwości, w tym 1200 stacjonarnych. Rocznie wykonywanych jest blisko 2 mln badań trzeźwości. Mimo że statystycznie każdy kierowca przynajmniej raz dmuchał w alkomat, wokół tego badania narosło wiele w..
Ile czasu potrzeba żeby wytrzeźwieć? Sprawdziliśmy to!
Jak długo trzeźwieje się po winie lub wódce? Od czego zależy tempo spalania alkoholu? Jak szybko się trzeźwieje? Kto upija się szybciej – kobiety czy mężczyźni? Szczuplejsi czy bardziej otyli? Próbując odpowiedzieć na te wszystkie pytania przeprowadziliśmy test, do którego realizacji wykorzystaliśmy alkomat Aisko BACSCAN F-50. Wyniki naszych pomiarów są zaskakujące! Wspólnym spotkaniom w gronie..

Napisz komentarz

Twoje Imię:


Wprowadź poniższy kod:

Twój komentarz:
Uwaga: kod HTML nie jest obsługiwany