Menu publikacji

Jak działa alkomat?

Jak działa alkomat?

 

Alkomat (analizator wydechu) - urządzenie służące do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku analizatorów dowodowych wynik pomiaru wyrażany jest w mg/l, natomiast w większości alkomatów osobistych wyniki pomiarów wyświetlane są w promilach (‰).
W celu przeliczenia jednostek pomiarowych mg/l na ‰, wynik pomiaru w promilach należy podzielić przez współczynniki 2.1 np. 0.63 ‰ = 0.30 mg/l. Uwaga! Przelicznik 2.1 używany jest w Polsce. W innych krajach mogą być różne przeliczniki.

 

 

Co należy wiedzieć zanim kupisz alkomat

 • Alkomat jest urządzeniem pomiarowym wymagającym okresowych kalibracji. Częstotliwość kalibracji urządzenia zależy od: typu zastosowanego w nim sensora, intensywności jego wykorzystywania, ilość przeprowadzanych prób, sposobu użytkowania, warunków przechowywania itp.
 • Nie każdy alkomat ma możliwość kalibracji. Przed kupnem należy się upewnić, czy urządzenie ma możliwość kalibracji oraz czy producent lub dystrybutor zapewnia taką usługę. Informacja o tym powinna być podana w instrukcji obsługi urządzenia lub na to pytanie powinien nam udzielić odpowiedzi sprzedawca. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie wszystkie alkomaty posiadają porty serwisowe umożliwiające przeprowadzenie kalibracji.
 • Każdy alkomat, nawet dowodowy, podaje stężenia alkoholu z pewnym błędem. Na dokładność pomiaru może mieć wpływ wiele czynników m.in. tolerancja błędu alkomatu, możliwości rozkalibrowania urządzenia lub czynniki zewnętrzne (np. słabe baterie), warunki atmosferyczne w których przeprowadzany jest pomiar itp.

Jak należy przeprowadzać badanie alkomatem

 • Podstawowe zasady jakie powinna bezwzględnie przestrzegać osoba wykonująca badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą alkomatu (dowodowego, czy też podręcznego) przedstawiają się następująco:
 • Jeżeli warunki środowiskowe (temperatura i wilgotność) miejsca w których ma być przeprowadzony pomiar znacznie różnią się od warunków w których był przechowywany alkomat należy odczekać ok. 15 - 20 minut w celu dostosowania się urządzenia do nowych warunków;
 • Pomiar powinien być wykonany po upływie przynajmniej 15 min. od spożycia ostatniej porcji alkoholu (dotyczy to również wszelkich płynów do płukania jamy ustnej i dezodorantów do ust, kropli oraz syropów leczniczych zawierających w swoim składzie alkohol);
 • Na 10 minut przed badaniem należy powstrzymać się od palenia tytoniu;
 • Przed badaniem nie można spożywać jakichkolwiek posiłków;
 • W przypadku gdy badana osoba zwymiotowała lub następowało cofanie treści żołądkowej, konieczne jest odczekanie co najmniej 30 min.;
 • Przed badaniem można przepłukać usta letnią wodą lub napojami bezalkoholowymi, jednak należy pamiętać, że czynność ta nie może zastąpić 15 min. czasu odczekania po spożyciu ostatniej porcji alkoholu;
 • Przed badaniem należy oddychać spokojnie i w sposób normalny, nie wykonywać głębokich wdechów i wydechów, z uwagi na możliwość wystąpienia hiperwentylacji, która może spowodować krótkotrwałe zmniejszenie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu;
 • W przypadku pozytywnego wyniku, kolejną próbę zaleca się wykonać nie wcześniej niż po upływie 10 minut ( w przypadku pomiarów, które mają służyć jako dowód w sprawie sądowej czas ten powinien być nie krótszy niż 15 min.);
 • W przypadku pozytywnego wyniku zaleca się 2-3 krotne powtórzenie pomiaru z zachowaniem 10-15 minut odstępu pomiędzy próbami;
 • Po każdym pomiarze należy wymieniać ustnik na nowy. Opary oraz krople alkoholu pozostające w ustniku mogą zawyżyć kolejny pomiar. Ponadto wielokrotne użycie tego samego ustnika może doprowadzić do uszkodzenia sensora w wyniku zalania śliną.

Jak należy postępować z urządzeniem

 • Nie wolno narażać alkomatu na działanie wysokich oraz niskich temperatur (np. przechowywać w samochodzie);
 • Nie należy używać oraz przechowywać testera w miejscach narażonych na nadmierne zanieczyszczenie (min. opary gazów toksycznych, benzyny, rozpuszczalników spalin itp.) oraz w pobliżu silnych źródeł pól elektromagnetycznych
 • Należy stosować tylko baterie alkaliczne tego samego typu i producenta, wymieniać niezwłocznie po zasygnalizowaniu przez urządzenie niskiego stanu napięcia;
 • Jako zewnętrzne źródło zasilania należy stosować wyłącznie zasilacze zatwierdzone przez producenta urządzenia;
 • Zaleca się regularne przeglądy techniczne urządzenia (lub kalibrację - jeśli jest taka potrzeba) przynajmniej raz na pół roku lub po wykonaniu określonej ilości pomiarów w instrukcji obsługi

Najczęściej popełniane błędy:

 • Nie stosowanie się do zaleceń instrukcji obsługi;
 • Wykonywanie pomiaru bezpośrednio po spożyciu alkoholu lub/i wypaleniu papierosa;
 • Wykonywanie kolejnych prób zawierających alkohol, bez zachowania wymaganego odstępu czasowego;
 • Wielokrotne używanie tego samego ustnika;
 • Stosowanie baterii innych niż zalecane przez producenta;
 • Wykonywanie pomiaru przy rozładowanych bateriach;
 • Zabawa na imprezie "kto ma więcej";
 • Pożyczanie znajomym - często nawet najlepszego przyjaciela skusi, aby sprawdzić jaki rekord wydmucha;
 • Narażanie na długoterminowe działanie wysokich/niskich temperatur np. przechowywanie urządzenia w samochodzie;
 • Próby samodzielnej kalibracji / naprawy - kalibrację należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi;
Opublikowany przez Si3ni3k

Powiązane Artykuły

Ilość dostępnych na rynku urządzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, jest bardzo duża. Działają one w różny sposób, a rozpiętość cenowa w zależności od marki i jakości jest ogromna.

Jaka jest zasada działania takich urządzeń?

Dlaczego wymagają kalibracji i dlaczego trzeba je serwisować?

Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze alkomatu?

2 komentarzy do tego artykułu - zobacz »
Kalibracja alkomatów

Kalibracja jest procesem "ustawiającym" wewnętrzne oprogramowanie testera tak, aby prawidłowo, tj. z jak najmniejszym błędem, odczytywał wartość pobranej próbki powietrza.

Za prawidłowe wskazania odpowiadają precyzyjnie dobrane i specjalnie zaprojektowane elementy alkomatu i jego oprogramowanie takie jak: czujnik - sensor, układ obliczeniowy (mikroprocesor), oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla danego modelu...

Obsługa alkomatu CA 9000® Professional
Zastanawiasz się czy obsługa alkomatu jest skomplikowana?
W przypadku alkomatu elektrochemicznego CA 9000® Professional na pewno jest ona niezwykle prosta!
Przygotowaliśmy specjalny film aby przybliżyć Ci sposób postępowania z urządzeniem w trakcie badania.
Alkomaty – funkcja, rodzaje i różnice
Zakup alkomatu nie należy do łatwych zadań. Pod uwagę trzeba wziąć takie parametry jak marka, cena, opinie i przede wszystkim rodzaj alkomatu. Okazuje się bowiem, że na rynku występuje kilka typów tych urządzeń, których dokładność pomiaru jest wyraźnie zróżnicowana. O pomoc w wyborze alkomatu poprosiliśmy naszego eksperta. Rynek urządzeń przeznaczonych do pomiaru zawartości alkoholu we krwi czł..
Jak prawidłowo używać alkomatu?
Korzystanie z alkomatu tylko z pozoru wydaje się prostą czynnością. Nieświadomie popełniane błędy przy jego obsłudze, potrafią istotnie zmienić wynik pomiaru. Jak zatem obsługiwać alkomat, aby wskazywał on zawsze prawidłowe wartości? Czego się wystrzegać? O tym wszystkim opowie Wam nasz ekspert z firmy Aisko, zajmującej się dystrybucją alkomatów w Polsce. Sierpień, ze względu na doskonałą pogod..

Napisz komentarz

Twoje Imię:


Wprowadź poniższy kod:

Twój komentarz:
Uwaga: kod HTML nie jest obsługiwany